Disclaimer

eigenares:

Martha Castañeda

bedrijfsregistratie:

Martha Castañeda Edelsmid
geregistreerd bij de Kamer van Koophandel Utrecht

Disclaimer

Aansprakelijkheid

De inhoud van deze website is beschermd door copyright. Ik besteed grote zorg aan de juistheid en actualiteit van de informatie. Echter kan ik op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie, en kan daarom niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie die op deze website verstrekt wordt: gebruik van enige informatie verkregen middels deze website gebeurt voor risico van de gebruiker.

Verwijzingen

Deze website bevat verwijzingen (hyperlinks) naar websites welke worden beheerd door derden. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd voor de doelgroepen van deze site. Ik ben niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze externe sites of bronnen.