Privacyverklaring

De verwerking van persoonlijke gegevens, zoals de naam, het adres, het e-mailadres of telefoonnummer van een betrokkene, gebeurt altijd in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en in overeenstemming met het landspecifieke privacybeleid dat van toepassing is voor Martha Castañeda. Door middel van dit privacybeleid wil ik u informeren over de aard, omvang en doel van de door mij verzamelde, gebruikte en verwerkte persoonlijke gegevens. Bovendien worden betrokkenen op de hoogte gebracht van hun rechten op basis van de AVG.

Verantwoordelijk volgens de wet gegevensbescherming:

Martha Castañeda Edelsmid
Deken Roestraat 4
3581 RX Utrecht, Nederland

Data acquisitie

Uw gegevens worden mij meestal door u persoonlijk, telefonisch of per e-mail medegedeeld.

Doel van de gegevensverwerking

Informatie wordt bij wet verwerkt om te voldoen aan de serviceovereenkomst tussen u en mij en de verplichtingen die daarmee verbonden zijn. Vooral om u te kunnen bellen of e-mailen om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren, om u te informeren over de vooruitgang van mijn diensten en producten, om producten bij u af te leveren en voor het afhandelen van de betaling.

Ontvanger van uw gegevens

Ik draag uw persoonlijke gegevens niet over aan derden. Dit gebeurt alleen als dit wettelijk is toegestaan ​​en u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven.

Gegevensverzameling op deze website

Wanneer u mijn webpagina’s opent, worden gegevens van algemene aard automatisch verzameld. Deze serverlogbestanden omvatten bijvoorbeeld het type browser, uw besturingssysteem, de domeinnaam van uw internetprovider en andere soortgelijke algemene gegevens. Deze gegevens zijn persoonsonafhankelijk, worden gebruikt om de webpagina’s correct weer te geven en worden telkens opgehaald wanneer u het internet gebruikt. De anonieme gegevens kunnen statistisch worden geëvalueerd om de service voor u te verbeteren.

Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die van de server van een website naar uw computer worden verstuurd. De invoegtoepassing voor het creëren van statistieken op mijn website gebruikt functionele cookies. Deze cookies worden uiterlijk na twee dagen verwijderd door de browser, een manuele verwijdering is op elk moment mogelijk door de gebruiker zelf in zijn eigen browser. De cookies worden niet opgeslagen aan de serverzijde. Sommige functies van deze site werken mogelijk niet correct als cookies zijn uitgeschakeld.

Privacybeleid Google Maps

Deze website maakt gebruik van Google Maps van Google Inc. Door deze site te gebruiken, geeft u toestemming voor het verzamelen, verwerken en gebruiken van de geautomatiseerde gegevens door Google Inc en derde partijen. U kunt de gebruiksvoorwaarden van Google Maps vinden onder Gebruiksvoorwaarden van Google Maps.

De kaart van Google Maps bevindt zich op de Contact-pagina. Tenzij u naar deze pagina gaat, worden uw gegevens via deze website niet doorgestuurd naar de servers van Google.

Contact

Als u mij een e-mail stuurt, sla ik deze op ter bewerking. Het contactformulier slaat geen verzonden berichten op.

Verwijdering van gegevens

Uw persoonlijke gegevens worden alleen opgeslagen in mijn boekhouding zolang dit nodig is om mijn services te kunnen bieden en het van de wet noodzakelijk is. Na het verstrijken van deze tijd worden de persoonlijke gebruikersgegevens verwijderd.

Informatie, correctie, blokkering, verwijdering

In het kader van de AVG heeft u het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Martha Castañeda. U heeft ook het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van u beschik in een computerbestand naar u of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wijziging van de privacyverklaring

Als het privacybeleid verandert kan deze privacyverklaring op elk moment dat het nodig is worden aangepast om te voldoen aan de huidige wettelijke eisen. De nieuwe privacyverklaring is automatisch van toepassing tijdens uw volgende bezoek.